Fastighetspriserna för att hyra i Vallentuna (Stockholm)

Hyrorna för fastigheter i Vallentuna, i Stockholm region har något sjunkit i de senaste månaderna. Det har skett en nedgång i hyresprisernai denna stad.

11 009,2 kr
Genomsnittligt pris senaste 6 månaderna
231,44 kr
Pris/m² senaste 6 månaderna
Genomsnittligt pris för m²

Priset per m² i Vallentuna har minskat under de senaste 6 månaderna. I April, det genomsnittliga priset per m² var 204,3 kr. I den följande månaden priset per m² ökade kraftigt till 250,41 kr. Under de följande två månaderna har priset per m² praktiskt taget förblivit densamma , från 227,35 kr till 231,88 kr per m². Priset per m² har haft en betydande nedgång i 52 % Under de senaste två månaderna , jämfört med det genomsnittliga priset för de föregående fyra månaderna. Detta erhölls genom att jämföra de fyra första månaderna av perioden går från ett pris per m² av 229,61 kr till 119,37 kr under Augusti, och September.

Genomsnittligt pris

Baserat på att priset i Vallentuna (städer) , har minskat betydligt under de senaste 6 månaderna. Det genomsnittliga priset för April är 11 355 kr. Under Maj priset hade en liten nedgång till 9 986 kr. Under följande två månaderna har det genomsnittliga priset knappat förändrats när det gäller de två föregående månaderna från 10 670,5 kr till 10 331 kr. Under de senaste två månaderna det genomsnittliga priset har sjunkit kraftigt jämfört med föregående fyra går från 10 500,75 kr till 6 521,5 kr, vilket innebär en 62 % Minskning.

Diagram över data
Genomsnittligt pris september
Genomsnittligt pris för m² september
Antal fastigheter som används i Vallentuna
Antal bostäder som används i regionen Stockholm
Ingen data
Ingen data
910
81 622
** Grafens data med inget eller noll värde beror på det finns inte tillräckligt med data tillgänglig för att få ett tillförlitligt värde