Fastighetspriserna för att hyra i Stockholm region

Den genomsnittliga hyran i Stockholm region har legat på ungefär samma värde under de senaste månaderna. Hyrorna i denna region har förblivit ganska mycket samma.

10 798,17 kr
Genomsnittligt pris senaste 6 månaderna
269,48 kr
Pris/m² senaste 6 månaderna
Genomsnittligt pris för m²

Priset per m² i Stockholm har knappt förändrats under de senaste 6 månaderna. Under Maj, var det genomsnittliga priset per m² 271,83 kr. I Juni förändrades priset knappt och låg kvar på 280,13 kr per m². Priset per m² de följande två månaderna har knappt förändrats mer än från 275,98 kr till 266,08 kr per m². Under de senaste två månaderna har priset knappt förändrats med avseende på medelvärdet för de senaste fyra månaderna som går från ett genomsnittligt pris per m² från 271,03 kr till 266,36 kr under September och Oktober.

Genomsnittligt pris

När man hänvisar till priset i Stockholm (region), Har det knappt skett några förändringar de senaste 6 månaderna. Under första månadsprovet i Maj var det genomsnittliga priset 10 586 kr. I Juni Låg priset kvar på 10 608 kr. Det genomsnittliga priset för följande två månaderna (Juli, Augusti) ökade från 10 597 kr till11 593 kr. Under de senaste två månaderna har priset minskat 92 % Jämfört med de tidigare medelvärden från 11 095 kr till 10 204,5 kr under September och Oktober.

Genomsnittligt pris för rum

Grafen visar den genomsnittliga hyran per antal rum det visar att de med 1 rum är de mest prisvärda sådana. De är 15 % billigare än det genomsnittliga priset i Stockholm följt av de med 2 med ett genomsnittligt pris på 11 271 kr. De dyraste bostäderna har 4 rum. De är 99 % dyrare än genomsnittet, följt av dessa bostäder med 3 rum prissatt till 14 085 kr.

Baserat på det genomsnittliga priset per m² är de bostäder med 4 rum de mest prisvärda med ett pris på 182,64 kr /m² med 266,55 kr /m² som medelvärdet inom Stockholm regionen. Bostäderna som har högst genomsnittspris är de med 1 rum. De är 10 % dyrare än genomsnittet, följt av de med 2 rum med ett pris på 221,47 kr /m².

Pris per fastighetstyp

Grafen visar det genomsnittliga hyrespriset för fastighetstypen "Lokal" som den dyraste. Med en genomsnittlig kostnad av 9 072 kr är det 14 % dyrare än genomsnittet i Stockholm. Detta följs av "Radhus" med ett pris på 10 364 kr. Den dyraste fastighetstypen är "Bostadsrätt" och är 147 % dyrare än genomsnittet, följt av "Lägenhet" med en kostnad av 11 015 kr.

Baserat på den genomsnittliga kostnaden per m² är den mest prisvärda fastighetstypen "Villa" med en genomsnittlig kostnad på 180 kr /m², följt av "Radhus" med ett pris på 185 kr /m². Bostadsrätt med ett genomsnittligt pris på 210,99 kr /m² är det den mest prisvärda typen av fastighet, följt av "Lägenhet" till ett pris av 206,3 kr /m².

Diagram över data
Genomsnittligt pris oktober
Genomsnittligt pris för m² oktober
Antal bostäder som används i regionen Stockholm
9 072 kr
266,55 kr
66 936
** Grafens data med inget eller noll värde beror på det finns inte tillräckligt med data tillgänglig för att få ett tillförlitligt värde