Fastighetspriserna för att hyra i Norrbotten region

Den genomsnittliga hyran i Norrbotten region har legat på ungefär samma värde under de senaste månaderna. Hyrorna i denna region har förblivit ganska mycket samma.

7 716,83 kr
Genomsnittligt pris senaste 6 månaderna
118,88 kr
Pris/m² senaste 6 månaderna
Genomsnittligt pris för m²

Priset per m² i Norrbotten har knappt förändrats under de senaste 6 månaderna. Under Maj, var det genomsnittliga priset per m² 123,2 kr. Följande månad gick priset ned till 116,33 kr per m². Priset per m² de följande två månaderna har knappt förändrats mer än från 119,76 kr till 118,12 kr per m². Under de senaste två månaderna har priset knappt förändrats med avseende på medelvärdet för de senaste fyra månaderna som går från ett genomsnittligt pris per m² från 118,94 kr till 118,76 kr under September och Oktober.

Genomsnittligt pris

När man hänvisar till priset i! PROVINCIA! (region), Har detta ökat under de senaste 6 månaderna. Den genomsnittliga hyran i Maj är 7 054 kr. I ! MES2! Steg priset till 7 801 kr. Det genomsnittliga priset för följande två månaderna (Juli, Augusti) ökade från 7 427,5 kr till8 066,5 kr. Under de senaste två månaderna det genomsnittliga priset inte gått igenom några stora förändringar men gått från 7 747 kr till 7 656,5 kr under September och Oktober.

Genomsnittligt pris för rum

Grafen visar den genomsnittliga hyran per antal rum det visar att de med 1 rum är de mest prisvärda sådana. De är 40 % billigare än det genomsnittliga priset i Norrbotten följt av de med 2 med ett genomsnittligt pris på 6 658 kr. De dyraste bostäderna har 4 rum. De är 61 % dyrare än genomsnittet, följt av dessa bostäder med 3 rum prissatt till 9 297 kr.

Baserat på det genomsnittliga priset per m² är de bostäder med 2 rum de mest prisvärda med ett pris på 119,23 kr /m² med 133,84 kr /m² som medelvärdet inom Norrbotten regionen. Bostäderna som har högst genomsnittspris är de med 1 rum. De är 25 % dyrare än genomsnittet, följt av de med 3 rum med ett pris på 123,6 kr /m².

Pris per fastighetstyp

Grafen visar det genomsnittliga hyrespriset för fastighetstypen "Gård" som den mest prisvärda. Med en genomsnittlig kostnad av 8 535 kr är det 35 % billigare än genomsnittet i Norrbotten. Detta följs av "Lägenhet" med ett pris på 7 466 kr. Den dyraste fastighetstypen är "Radhus" och är 109 % dyrare än genomsnittet, följt av "Hus" med en kostnad av 14 347 kr.

Baserat på den genomsnittliga kostnaden per m² är den mest prisvärda fastighetstypen "Gård" med en genomsnittlig kostnad på 60 kr /m², följt av "Hus" med ett pris på 120,76 kr /m². Radhus med ett genomsnittligt pris på 149 kr /m² är det den dyraste typen av fastighet, följt av "Villa" till ett pris av 133,76 kr /m².

Diagram över data
Genomsnittligt pris oktober
Genomsnittligt pris för m² oktober
Antal bostäder som används i regionen Norrbotten
8 535 kr
133,84 kr
7 274
** Grafens data med inget eller noll värde beror på det finns inte tillräckligt med data tillgänglig för att få ett tillförlitligt värde