Fastighetspriserna för att hyra i Norrbotten region

Den genomsnittliga hyran i Norrbotten region har legat på ungefär samma värde under de senaste månaderna. Hyrorna i denna region har förblivit ganska mycket samma.

7 064 kr
Genomsnittligt pris senaste 6 månaderna
117,95 kr
Pris/m² senaste 6 månaderna
Genomsnittligt pris för m²

Priset per m² i Norrbotten har knappt förändrats under de senaste 6 månaderna. Under Februari, var det genomsnittliga priset per m² 114,08 kr. I Mars förändrades priset knappt och låg kvar på 117,93 kr per m². Priset per m² de följande två månaderna har knappt förändrats mer än från 116 kr till 120,81 kr per m². Under de senaste två månaderna har priset knappt förändrats med avseende på medelvärdet för de senaste fyra månaderna som går från ett genomsnittligt pris per m² från 118,4 kr till 117,03 kr under Juni och Juli.

Genomsnittligt pris

När man hänvisar till priset i! PROVINCIA! (region), Har detta ökat under de senaste 6 månaderna. Under första månadsprovet i Februari var det genomsnittliga priset 6 387 kr. I Mars Låg priset kvar på 6 506 kr. Det genomsnittliga priset för följande två månaderna (April, Maj) ökade från 6 446,5 kr till6 810 kr. Under de senaste två månaderna har priset haft en betydande ökning med 120 % i förhållande till de föregående fyra månaderna från 6 628,25 kr till 7 935,5 kr.

Genomsnittligt pris för rum

Grafen visar den genomsnittliga hyran per antal rum det visar att de med 1 rum är de mest prisvärda sådana. De är 43 % billigare än det genomsnittliga priset i Norrbotten följt av de med 2 med ett genomsnittligt pris på 6 893 kr. De dyraste bostäderna har 4 rum. De är 63 % dyrare än genomsnittet, följt av dessa bostäder med 3 rum prissatt till 8 743 kr.

Baserat på det genomsnittliga priset per m² är de bostäder med 3 rum de mest prisvärda med ett pris på 114,89 kr /m² med 117,73 kr /m² som medelvärdet inom Norrbotten regionen. Bostäderna som har högst genomsnittspris är de med 1 rum. De är 26 % dyrare än genomsnittet, följt av de med 2 rum med ett pris på 125,7 kr /m².

Pris per fastighetstyp

Grafen visar det genomsnittliga hyrespriset för fastighetstypen "Gård" som den mest prisvärda. Med en genomsnittlig kostnad av 8 070 kr är det 31 % billigare än genomsnittet i Norrbotten. Detta följs av "Bostadsrätt" med ett pris på 6 924 kr. Den dyraste fastighetstypen är "Radhus" och är 148 % dyrare än genomsnittet, följt av "Hus" med en kostnad av 16 421 kr.

Baserat på den genomsnittliga kostnaden per m² är den mest prisvärda fastighetstypen "Gård" med en genomsnittlig kostnad på 63 kr /m², följt av "Bostadsrätt" med ett pris på 115,02 kr /m². Radhus med ett genomsnittligt pris på 158,89 kr /m² är det den dyraste typen av fastighet, följt av "Villa" till ett pris av 132,37 kr /m².

Diagram över data
Genomsnittligt pris juli
Genomsnittligt pris för m² juli
Antal bostäder som används i regionen Norrbotten
8 070 kr
117,73 kr
5 410
** Grafens data med inget eller noll värde beror på det finns inte tillräckligt med data tillgänglig för att få ett tillförlitligt värde