Fastighetspriserna för salu i Norrbotten region

Det genomsnittliga priset i Norrbotten region har haft en kraftig ökning under de senaste månaderna. Det har funnits en stark inflation i priserna i denna region.

1 619 506,83 kr
Genomsnittligt pris senaste 6 månaderna
21 961,17 kr
Pris/m² senaste 6 månaderna
Genomsnittligt pris för m²

Priset per m² i Norrbotten har ökat kraftigt under de senaste 6 månaderna. Under April, var det genomsnittliga priset per m² 19 449 kr. I Maj förblev priset ganska mycket detsamma på 19 740 kr per m². Under de följande två månaderna (Juni,Juli) har priset per m² stigit kraftigt med 115 %. Under de senaste två månaderna har priset per m² ökat 113 %. Detta har uppnåtts genom att jämföra priset 21 081,25 kr för de första fyra månaderna av provet med beaktande av tidigare 4 månader och priset 23 721 kr per m² för de senaste två månaderna (Augusti, September).

Genomsnittligt pris

Baserat på priset i Norrbotten (region), Har dessa förblivit densamma under de senaste 6 månaderna. Under första månadsprovet i April Var det genomsnittliga priset 1 575 638 kr. I Maj Var priset samma på 1 603 500 kr. Under de följande två månaderna hade det genomsnittliga priset inte förändrats mycket jämfört med föregående två från 1 589 569 kr till 1 610 688,5 kr. Under de senaste två månaderna har det genomsnittliga priset stagnerat och gått från 1 600 128,75 kr till 1 658 263 kr under Augusti och September.

Genomsnittligt pris för rum

Grafen visar det genomsnittliga priset per antal rum det visar att de med 1 rum är de billigaste sådana. De är 53 % billigare än det genomsnittliga priset i Norrbotten följt av de med 2 med ett genomsnittligt pris på 1 265 294 kr. De mest kostsamma bostäderna har 3 rum. De är 36 % dyrare än genomsnittet, följt av dessa bostäder med 4 rum prissatt till 2 233 333 kr.

Baserat på det genomsnittliga priset per m² är de bostäder med 4 rum de billigaste de med ett pris på 20 271 kr /m² med 24 235 kr /m² som medelvärdet inom Norrbotten regionen. Bostäder med det dyraste genomsnittliga priset är de med 3 rum. De är 31 % dyrare än genomsnittet, följt av de med 1 rum med ett pris på 24 829 kr / m².

Pris per fastighetstyp

Grafen visar det genomsnittliga priset enligt fastighetstypen "Radhus" som den billigaste. Med en genomsnittlig kostnad av 1 803 776 kr är det 44 % billigare än genomsnittet i Norrbotten. Detta följs av "Villa" med ett pris på 1 203 642 kr. Den billigaste fastighetstypen är "Bostadsrätt" och är 0 % mer prisvärd än genomsnittet, följt av "Hus" med en kostnad av 1 314 240 kr.

Baserat på den genomsnittliga kostnaden per m² är den billigaste fastighetstypen "Hus" med en genomsnittlig kostnad på 12 811 kr /m², följt av "Villa" med ett pris på 13 937 kr /m². Bostadsrätt med ett genomsnittligt pris på 24 235 kr /m² är det den billigaste typen av fastighet, följt av "Radhus" till ett pris av 21 362 kr /m².

Diagram över data
Genomsnittligt pris september
Genomsnittligt pris för m² september
Antal bostäder som används i regionen Norrbotten
1 803 776 kr
24 235 kr
1 462
** Grafens data med inget eller noll värde beror på det finns inte tillräckligt med data tillgänglig för att få ett tillförlitligt värde