Fastighetspriserna för salu i Norrbotten region

Det genomsnittliga priset i Norrbotten region har haft en kraftig ökning under de senaste månaderna. Det har funnits en stark inflation i priserna i denna region.

1 781 437 kr
Genomsnittligt pris senaste 6 månaderna
16 028,17 kr
Pris/m² senaste 6 månaderna
Genomsnittligt pris för m²

Priset per m² i Norrbotten har ökat kraftigt under de senaste 6 månaderna. Under Juni, var det genomsnittliga priset per m² 4 878 kr. I Juli förblev priset ganska mycket detsamma på 4 878 kr per m². Under de följande två månaderna (Augusti,September) har priset per m² stigit kraftigt med 485 %. Under de senaste två månaderna har priset per m² har haft en signifikant ökning med 137 %. Detta har uppnåtts genom att jämföra priset på 14 275 kr för de första fyra månaderna av provet med beaktande av tidigare 4 månader och priset på 19 534,5 kr per m² för de senaste två månaderna (Oktober, November).

Genomsnittligt pris

Baserat på priset i Norrbotten (region), Har detta minskat avsevärt under de senaste 6 månaderna. Under första månadsprovet i Juni Var det genomsnittliga priset 2 104 560 kr. I Juli Var priset samma på 2 104 560 kr. Under de följande två månaderna har det genomsnittliga priset har sjunkit 79 % Jämfört med föregående två. Under de senaste två månaderna har priset haft en avsevärd minskning med 84 % i förhållande till de föregående fyra månaderna från 1 879 753,75 kr Till 1 584 803,5 kr.

Genomsnittligt pris för rum

Grafen visar det genomsnittliga priset per antal rum det visar att de med 1 rum är de billigaste sådana. De är 37 % billigare än det genomsnittliga priset i Norrbotten följt av de med 3 med ett genomsnittligt pris på 1 379 314 kr. De mest kostsamma bostäderna har 4 rum. De är 12 % dyrare än genomsnittet, följt av dessa bostäder med 2 rum prissatt till 1 462 010 kr.

Baserat på det genomsnittliga priset per m² är de bostäder med 4 rum de billigaste de med ett pris på 18 060 kr /m² med 19 680 kr /m² som medelvärdet inom Norrbotten regionen. Bostäder med det dyraste genomsnittliga priset är de med 1 rum. De är 45 % dyrare än genomsnittet, följt av de med 2 rum med ett pris på 25 854 kr / m².

Pris per fastighetstyp

Grafen visar det genomsnittliga priset enligt fastighetstypen "Radhus" som den billigaste. Med en genomsnittlig kostnad av 1 598 693 kr är det 38 % billigare än genomsnittet i Norrbotten. Detta följs av "Villa" med ett pris på 1 186 892 kr. Den mest eftertraktade fastighetstypen är "Hus" och är 3 % dyrare än genomsnittet, följt av "Lägenhet" med en kostnad av 1 611 467 kr.

Baserat på den genomsnittliga kostnaden per m² är den billigaste fastighetstypen "Villa" med en genomsnittlig kostnad på 13 741 kr /m², följt av "Gård" med ett pris på 14 058 kr /m². Radhus med ett genomsnittligt pris på 21 164 kr /m² är det den mest kostsamma typen av fastighet, följt av "Lägenhet" till ett pris av 20 899 kr /m².

Diagram över data
Genomsnittligt pris november
Genomsnittligt pris för m² november
Antal bostäder som används i regionen Norrbotten
1 598 693 kr
19 680 kr
712
** Grafens data med inget eller noll värde beror på det finns inte tillräckligt med data tillgänglig för att få ett tillförlitligt värde