Fastighetspriserna för salu i Huddinge (Stockholm)

Priserna för fastigheter i Huddinge, i Stockholm region, har förblivit densamma i de senaste månaderna. Fastighetspriserna för andrahands bostäder har förblivit mycket i denna stad.

3 928 144 kr
Genomsnittligt pris senaste 6 månaderna
40 968,67 kr
Pris/m² senaste 6 månaderna
Genomsnittligt pris för m²

Priset per m² i Huddinge har förblivit densamma under de senaste 6 månaderna. I December,var det genomsnittliga priset per m² 41 904 kr. Under den följande månaden var priset per m² minskat till 39 465 kr. Under de följande två månaderna priset per m² har knappt förändrats , från 40 684,5 kr till 39 047,5 kr per m². Priset per m² har ökat 108 % Under de senaste två månaderna , jämfört med det genomsnittliga priset för de föregående fyra månaderna. Detta erhölls genom att jämföra de fyra första månaderna av perioden går från ett pris per m² av 39 866 kr till 43 174 kr under April, och Maj.

Genomsnittligt pris

Det har skett en kraftig ökning av hyrorna denna stad. Det genomsnittliga priset för December är 4 210 714 kr. Under Januari priset hade en liten nedgång till 3 935 556 kr. Under de följande två månaderna (Februari, Mars) sjönk det genomsnittliga priset 94 % i jämförelse med de två föregående månaderna. Under de senaste två månaderna har det genomsnittliga priset ganska mycket oförändrade när det gäller de tidigare medelvärden går från ett medelvärde av 3 947 411,25 kr och 3 889 609,5 kr mellan April och Maj.

Genomsnittligt pris för rum

Grafen visar det genomsnittliga priset för rum illustrerar att dessa bostäder med 1 rum är de billigaste sådana. Vid ett pris på 4 106 176 kr de är 61 % Billigare än det genomsnittliga priset för Huddinge. De bostäder med det lägsta genomsnittliga priset har 4 rum, Deras pris är 8 % Billigare än genomsnittet. Efter att vi har bostäder med 3 rum prissatt till 2 699 885 kr.

När det gäller det genomsnittliga priset per m² Är dessa bostäder med 3 rum de billigaste ettor till en kostnad av 37 173 kr / m², med en genomsnittlig 44 210 kr / m² pris i !población!. De bostäder med de högsta genomsnittspriserna har 1 rum. De är 24 % Dyrare än genomsnittet , följt av bostäder med 4 rum med ett pris på 54 612 kr / m².

Pris per fastighetstyp

Grafen visar de genomsnittliga priserna av fastighetstyp "Villa" som den mest prisvärda med en kostnad av 4 106 176 kr det är 47 % Billigare än det genomsnittliga priset i Huddinge. "Tomt" ses som den näst mest prisvärda fastighetstyp. Den bästa fastighetstypen är "Hus" följt av "Radhus". Vid ett pris på 4 927 728 kr det är 43 % Dyrare än det genomsnittliga priset.

Enligt den genomsnittliga kostnaden per m², är den billigaste fastighetstypen "Tomt" till en genomsnittlig kostnad på 30 016 kr / m² följt av "Stuga" prissatt till 35 915 kr / m². "Hus" är den dyraste typen av fastighet med 61 088 kr / m² Kostnaden följt av " Villa " med ett genomsnittligt pris på 48 477 kr / m².

Diagram över data
Genomsnittligt pris maj
Genomsnittligt pris för m² maj
Antal fastigheter som används i Huddinge
Antal bostäder som används i regionen Stockholm
4 106 176 kr
44 210 kr
178
3 024
** Grafens data med inget eller noll värde beror på det finns inte tillräckligt med data tillgänglig för att få ett tillförlitligt värde