Fastighetspriserna för salu i Stockholm region

Det genomsnittliga priset i Stockholm region har haft samma värde under de senaste månaderna. Priserna i denna region har förblivit ganska mycket stillastående.

3 399 037,83 kr
Genomsnittligt pris senaste 6 månaderna
49 773,50 kr
Pris/m² senaste 6 månaderna
Genomsnittligt pris för m²

Priset per m² i Stockholm har stagnerat under de senaste 6 månaderna. Under Februari, var det genomsnittliga priset per m² 49 405 kr. Följande månad (Mars) ökade priset till 52 327 kr per m². Priset per m² de följande två månaderna har praktiskt tagit varit desamma, från 50 866 kr till 50 539,5 kr per m². Under de senaste två månaderna har priset per m² minskat 95 %. Detta har uppnåtts genom att jämföra priset 50 702,75 kr för de första fyra månaderna av provet med beaktande av tidigare 4 månader och priset 47 915 kr per m² för de senaste två månaderna (Juni, Juli).

Genomsnittligt pris

Baserat på priset i Stockholm (region), Har dessa förblivit densamma under de senaste 6 månaderna. Under första månadsprovet i Februari Var det genomsnittliga priset 3 411 914 kr. I Mars Var priset samma på 3 417 125 kr. Det genomsnittliga priset för följande två månaderna (April,Maj) ökade från 3 414 519,5 kr till 3 778 625 kr. Under de senaste två månaderna har priset haft en avsevärd minskning med 84 % i förhållande till de föregående fyra månaderna från 3 596 572,25 kr Till 3 003 969 kr.

Genomsnittligt pris för rum

Grafen visar det genomsnittliga priset per antal rum det visar att de med 1 rum är de billigaste sådana. De är 36 % billigare än det genomsnittliga priset i Stockholm följt av de med 2 med ett genomsnittligt pris på 2 527 663 kr. De mest kostsamma bostäderna har 4 rum. De är 42 % dyrare än genomsnittet, följt av dessa bostäder med 3 rum prissatt till 3 393 738 kr.

Baserat på det genomsnittliga priset per m² är de bostäder med 4 rum de billigaste de med ett pris på 41 337 kr /m² med 51 558 kr /m² som medelvärdet inom Stockholm regionen. Bostäder med det dyraste genomsnittliga priset är de med 1 rum. De är 20 % dyrare än genomsnittet, följt av de med 2 rum med ett pris på 52 863 kr / m².

Pris per fastighetstyp

Grafen visar det genomsnittliga priset för fastighetstypen "Lägenhet" som den mest kostsamma. Med en genomsnittlig kostnad av 2 984 813 kr är det 2 % dyrare än genomsnittet i Stockholm. Detta följs av "Lokal" med ett pris på 3 213 181 kr. Den mest eftertraktade fastighetstypen är "Villa" och är 78 % dyrare än genomsnittet, följt av "Radhus" med en kostnad av 3 895 483 kr.

Baserat på den genomsnittliga kostnaden per m² är den billigaste fastighetstypen "Radhus" med en genomsnittlig kostnad på 32 771 kr /m², följt av "Villa" med ett pris på 37 874 kr /m². Lokal med ett genomsnittligt pris på 50 342 kr /m² är det den billigaste typen av fastighet, följt av "Lägenhet" till ett pris av 49 482 kr /m².

Diagram över data
Genomsnittligt pris juli
Genomsnittligt pris för m² juli
Antal bostäder som används i regionen Stockholm
2 984 813 kr
51 558 kr
12 410
** Grafens data med inget eller noll värde beror på det finns inte tillräckligt med data tillgänglig för att få ett tillförlitligt värde