Fastighetspriserna för att hyra i Sundsvall (Västernorrland)

Hyrorna för fastigheter i Sundsvall, i Västernorrland region har sjunkit kraftigt under de senaste månaderna. Det har varit en stark nedgång i hyrespriserna i denna stad.

6 832,8 kr
Genomsnittligt pris senaste 6 månaderna
135,54 kr
Pris/m² senaste 6 månaderna
Genomsnittligt pris för m²

Priset per m² i Sundsvall har haft en stark nedgång under de senaste 6 månaderna. I April,var det genomsnittliga priset per m² 143,78 kr. Under den följande månaden var priset per m² minskat till 132,68 kr. Under de följande två månaderna har priset per m² praktiskt taget förblivit densamma , från 138,23 kr till 133,79 kr per m². Priset per m² har haft en betydande nedgång i 49 % Under de senaste två månaderna , jämfört med det genomsnittliga priset för de föregående fyra månaderna. Detta erhölls genom att jämföra de fyra första månaderna av perioden går från ett pris per m² av 136,01 kr till 66,83 kr under Augusti, och September.

Genomsnittligt pris

Baserat på att priset i Sundsvall (städer) , har minskat betydligt under de senaste 6 månaderna. Det genomsnittliga priset för April är 7 085 kr. Under Maj priset hade en liten nedgång till 6 414 kr. Under följande två månaderna har det genomsnittliga priset knappat förändrats när det gäller de två föregående månaderna från 6 749,5 kr till 6 747 kr. Under de senaste två månaderna det genomsnittliga priset har sjunkit kraftigt jämfört med föregående fyra går från 6 748,25 kr till 3 585,5 kr, vilket innebär en 53 % Minskning.

Diagram över data
Genomsnittligt pris september
Genomsnittligt pris för m² september
Antal fastigheter som används i Sundsvall
Antal bostäder som används i regionen Västernorrland
Ingen data
Ingen data
2 324
7 380
** Grafens data med inget eller noll värde beror på det finns inte tillräckligt med data tillgänglig för att få ett tillförlitligt värde