Fastighetspriserna för att hyra i Pajala (Norrbotten)

Hyrorna för fastigheter i Pajala, i Norrbotten region har sjunkit kraftigt under de senaste månaderna. Det har varit en stark nedgång i hyrespriserna i denna stad.

5 644 kr
Genomsnittligt pris senaste 6 månaderna
88,96 kr
Pris/m² senaste 6 månaderna
Genomsnittligt pris för m²

Priset per m² i Pajala har haft en stark nedgång under de senaste 6 månaderna. I Februari, det genomsnittliga priset per m² var 85,26 kr. I den följande månaden priset per m² steg till 93,82 kr. Under de följande två månaderna har priset per m² praktiskt taget förblivit densamma , från 89,54 kr till 91,97 kr per m². Priset per m² har haft en betydande nedgång i 45 % Under de senaste två månaderna , jämfört med det genomsnittliga priset för de föregående fyra månaderna. Detta erhölls genom att jämföra de fyra första månaderna av perioden går från ett pris per m² av 90,76 kr till 40,88 kr under Juni, och Juli.

Genomsnittligt pris

När man hänvisar till priset i Pajala (städer), har detta ökat under de senaste 6 månaderna. Det genomsnittliga priset under vår första provmånad under Februari, är 4 266 kr. Under Mars priset gick igenom en betydande ökning når 6 018 kr. Under de följande två månaderna (April, Maj) Har priset har haft en genomsnittlig ökning från 5 142 kr till 5 880,5 kr. Under de senaste två månaderna det genomsnittliga priset har sjunkit kraftigt jämfört med föregående fyra går från 5 511,25 kr till 3 087,5 kr, vilket innebär en 56 % Minskning.

Diagram över data
Genomsnittligt pris juli
Genomsnittligt pris för m² juli
Antal fastigheter som används i Pajala
Antal bostäder som används i regionen Norrbotten
Ingen data
Ingen data
50
5 410
** Grafens data med inget eller noll värde beror på det finns inte tillräckligt med data tillgänglig för att få ett tillförlitligt värde