Fastighetspriserna för salu i Vellinge (Skåne)

Priserna för fastigheter i Vellinge, i Skåne region, har förblivit densamma i de senaste månaderna. Fastighetspriserna för andrahands bostäder har förblivit mycket i denna stad.

6 081 065,17 kr
Genomsnittligt pris senaste 6 månaderna
40 269,5 kr
Pris/m² senaste 6 månaderna
Genomsnittligt pris för m²

Priset per m² i Vellinge har förblivit densamma under de senaste 6 månaderna. I Juli, var det genomsnittliga priset per m² var 41 499 kr. I Augusti detta pris förblev ungefär samma till ett värde av 42 948 kr per m². Under de följande två månaderna priset per m² har knappt förändrats , från 42 223,5 kr till 41 707 kr per m². Priset per m² har minskat 88 % Under de senaste två månaderna , jämfört med det genomsnittliga priset för de föregående fyra månaderna. Detta erhölls genom att jämföra de fyra första månaderna av perioden går från ett pris per m² av 41 965,25 kr till 36 878 kr under November, och December.

Genomsnittligt pris

När man hänvisar till priset i Vellinge (städer), har minskat betydligt under de senaste 6 månaderna. Det genomsnittliga priset under vår första provmånad under Juli, är 6 243 277 kr. Under Augusti priset gick igenom en betydande ökning når 7 481 750 kr. Under de följande två månaderna (September, Oktober) sjönk det genomsnittliga priset 91 % i jämförelse med de två föregående månaderna. Under de senaste två månaderna det genomsnittliga priset har haft en stark nedgång jämfört med föregående fyra går från 6 560 341,5 kr till 5 122 512,5 kr, vilket innebär en 78 % Minskning.

Genomsnittligt pris för rum

Grafen visar det genomsnittliga priset för rum fastigheten med den dyraste priset har 1 rum. Det är 28 % Dyrare än det genomsnittliga priset på 6 485 954 kr i Vellinge. Baserat på rum värden , bostäder med de högsta priserna är de med 1 rum. De är 28 % Dyrare än genomsnittet ovannämnda.

När det gäller de genomsnittliga priserna per m² Är dessa bostäder med 1 rum 1 % Dyrare än det genomsnittliga priset på (35 853 kr / m²) i Vellinge. Bostäder med dyrast pris baserat på antalet rum / m² är de med 1 rum. De är 1 % Dyrare än det genomsnittliga värdet tidigare nämnts.

Pris per fastighetstyp

Grafen visar de genomsnittliga priserna för fastighetstyp "Lokal" som den mest kostsamma vid en kostnad av 5 049 400 kr det är 18 % Dyrare än det genomsnittliga priset i Vellinge. "Radhus" ses som den näst käraste fastighetstyp. Den bästa fastighetstypen är "Villa" följt av "Radhus". Vid ett pris på 6 369 772 kr det är 27 % Dyrare än det genomsnittliga priset.

Enligt den genomsnittliga kostnaden per m², är den billigaste fastighetstypen "Lokal" till en genomsnittlig kostnad på 34 017 kr / m² följt av "Radhus" prissatt till 37 758 kr / m². "Villa" är den dyraste typen av fastighet med 37 986 kr / m² Kostnaden följt av " Radhus " med ett genomsnittligt pris på 37 758 kr / m².

Diagram över data
Genomsnittligt pris december
Genomsnittligt pris för m² december
Antal fastigheter som används i Vellinge
Antal bostäder som används i regionen Skåne
5 049 400 kr
35 468 kr
420
16 426
** Grafens data med inget eller noll värde beror på det finns inte tillräckligt med data tillgänglig för att få ett tillförlitligt värde