Fastighetspriserna för salu i Tierp (Uppsala)

Priserna för fastigheter i Tierp, i Uppsala region, har haft en stark uppgång i de senaste månaderna. Det har skett en ökning av hyrorna i denna stad.

1 685 499,67 kr
Genomsnittligt pris senaste 6 månaderna
17 240,83 kr
Pris/m² senaste 6 månaderna
Genomsnittligt pris för m²

Priset per m² i Tierp har ökat kraftigt under de senaste 6 månaderna. I November, det genomsnittliga priset per m² var 14 186 kr. I den följande månaden priset per m² ökade till 15 166 kr. Under de följande två månaderna har priset per m² ökat 108 % , Från 14 676 kr till 15 868,5 kr per m². Priset per m² har haft en avsevärd ökning av 139 % Under de senaste två månaderna , jämfört med det genomsnittliga priset för de föregående fyra månaderna. Detta erhölls genom att jämföra de fyra första månaderna av perioden går från ett pris per m² av 15 272,25 kr till 21 178 kr under Mars, och April.

Genomsnittligt pris

Baserat på att priset i Tierp (städer), Har detta gått upp kraftigt under de senaste 6 månaderna. Under vår första provmånad under November, var det genomsnittliga priset 1 313 182 kr. I December Detta pris ligger kvar på 1 313 825 kr. Under de följande två månaderna (Januari, Februari) Hade det genomsnittliga priset en betydande ökning av 120 % Med avseende på de två föregående månaderna. Baserat på en analys av de första fyra priser och de senaste två månaderna har det genomsnittliga priset har stigit kraftigt 149 % Under de senaste två månaderna.

Genomsnittligt pris för rum

Grafen visar det genomsnittliga priset för rum illustrerar att dessa bostäder med 4 rum är de billigaste sådana. Vid ett pris på 2 976 250 kr de är 58 % Billigare än det genomsnittliga priset för Tierp. De bostäder med det lägsta genomsnittliga priset har 1 rum, Deras pris är 56 % Billigare än genomsnittet. Efter att vi har bostäder med 3 rum prissatt till 1 268 486 kr.

När det gäller det genomsnittliga priset per m² Är dessa bostäder med 4 rum de billigaste ettor till en kostnad av 10 414 kr / m², med en genomsnittlig 26 559 kr / m² pris i !población!. Egenskaperna med de lägsta genomsnittspriserna har 1 rum. De är 41 % Billigare än genomsnittet följt av bostäder med 3 rum med ett pris på 10 469 kr / m².

Pris per fastighetstyp

Grafen visar de genomsnittliga priserna av fastighetstyp "Gård" som den mest prisvärda med en kostnad av 2 976 250 kr det är 54 % Billigare än det genomsnittliga priset i Tierp. "Lokal" ses som den näst mest prisvärda fastighetstyp. Den billigaste typen av fastig är "Lägenhet" följt av "Hus". Vid ett pris på 1 632 717 kr det är 44 % Billigare än det genomsnittliga priset.

Enligt den genomsnittliga kostnaden per m², är den billigaste fastighetstypen "Gård" till en genomsnittlig kostnad på 11 216 kr / m² följt av "Lokal" prissatt till 11 521 kr / m². "Lägenhet" är den billigaste typen av fastighet med 11 821 kr / m² värdet följt av " Hus " med ett genomsnittligt pris på 11 581 kr / m².

Diagram över data
Genomsnittligt pris april
Genomsnittligt pris för m² april
Antal fastigheter som används i Tierp
Antal bostäder som används i regionen Uppsala
2 976 250 kr
26 559 kr
150
984
** Grafens data med inget eller noll värde beror på det finns inte tillräckligt med data tillgänglig för att få ett tillförlitligt värde
Relaterade sökningar i/på Tierp