Fastighetspriserna för salu i Rimbo (Stockholm)

Priserna för fastigheter i Rimbo, i Stockholm region, har haft en stark uppgång i de senaste månaderna. Det har skett en ökning av hyrorna i denna stad.

2 859 399,33 kr
Genomsnittligt pris senaste 6 månaderna
26 034,67 kr
Pris/m² senaste 6 månaderna
Genomsnittligt pris för m²

Priset per m² i Rimbo har ökat kraftigt under de senaste 6 månaderna. I Februari, det genomsnittliga priset per m² var 21 851 kr. I den följande månaden priset per m² ökat betydligt till 30 952 kr. I Februari, det genomsnittliga priset per m² var 21 851 kr. I den följande månaden priset per m² ökat betydligt till 30 952 kr. Under de följande två månaderna har priset per m² ökat 108 % , Från 26 401,5 kr till 28 609,5 kr per m². Priset per m² har haft en betydande deflation i 84 % Under de senaste två månaderna , jämfört med det genomsnittliga priset för de föregående fyra månaderna. Detta erhölls genom att jämföra de fyra första månaderna av perioden går från ett pris per m² av 27 505,5 kr till 23 093 kr under Juni, och Juli.

Genomsnittligt pris

Baserat på att priset i Rimbo (städer), Har detta gått upp kraftigt under de senaste 6 månaderna. Det genomsnittliga priset under vår första provmånad under Februari, är 2 233 764 kr. Under Mars priset gick igenom en betydande ökning når 2 640 214 kr. Under de följande två månaderna (April, Maj)Har priset haft en genomsnittlig uppräkning från 2 436 989 kr till 2 755 117 kr. Baserat på en analys av de första fyra priser och de senaste två månaderna har det genomsnittliga priset har stigit kraftigt 130 % Under de senaste två månaderna.

Genomsnittligt pris för rum

Vid ett pris på 2 281 679 kr är de 15 % Dyrare än det genomsnittliga priset för Rimbo. Efter denna rangordning finner vi att dessa bostäder med 3 till ett genomsnittspris på 2 719 924 kr. Egenskaperna som har högst genomsnittspriset har 1 rum, Deras pris är 45 % Dyrare än genomsnittet. Efter att vi har bostäder med 3 rum prissatt till 2 719 924 kr.

När det gäller det genomsnittliga priset per m² Är bostäder med 4 rum de mest kostsamma sådana till en kostnad av 29 611 kr / m², med en genomsnittlig 18 742 kr / m² pris i Rimbo. De bostäder med de högsta genomsnittspriserna har 1 rum. De är 76 % Dyrare än genomsnittet , följt av bostäder med 3 rum med ett pris på 29 769 kr / m².

Pris per fastighetstyp

Grafen visar de genomsnittliga priserna för fastighetstyp "Tomt" som den mest kostsamma vid en kostnad av 2 281 679 kr det är 5 % Dyrare än det genomsnittliga priset i Rimbo. "Lokal" ses som den näst käraste fastighetstyp. Den bästa fastighetstypen är "Lägenhet" följt av "Lokal". Vid ett pris på 2 595 186 kr det är 15 % Dyrare än det genomsnittliga priset.

Enligt den genomsnittliga kostnaden per m², skulle den dyraste fastighetstyp vara "Tomt" till en genomsnittlig kostnad på 22 211 kr / m² följt av "Lokal" prissatt till 29 281 kr / m². "Lägenhet" är den dyraste typen av fastighet med 29 611 kr / m² Kostnaden följt av " Lokal " med ett genomsnittligt pris på 29 281 kr / m².

Diagram över data
Genomsnittligt pris juli
Genomsnittligt pris för m² juli
Antal fastigheter som används i Rimbo
Antal bostäder som används i regionen Stockholm
2 281 679 kr
18 742 kr
42
12 410
** Grafens data med inget eller noll värde beror på det finns inte tillräckligt med data tillgänglig för att få ett tillförlitligt värde