Fastighetspriserna för salu i Pajala (Norrbotten)

Priserna för fastigheter i Pajala, i Norrbotten region, har haft en mindre nedgång i de senaste månaderna. Fastighetspriserna för andrahands bostäder har fallit i denna stad.

698 012,17 kr
Genomsnittligt pris senaste 6 månaderna
4 064,33 kr
Pris/m² senaste 6 månaderna
Genomsnittligt pris för m²

Priset per m² i Pajala har minskat under de senaste 6 månaderna. I Augusti, var det genomsnittliga priset per m² 4 493 kr. Under den följande månaden var priset per m² minskat kraftigt till 3 758 kr. Priset för de följande två månaderna i (Oktober, November) Minskade 92 % Med avseende på de tidigare två månader. Priset per m² har ökat 109 % Under de senaste två månaderna , jämfört med det genomsnittliga priset för de föregående fyra månaderna. Detta erhölls genom att jämföra de fyra första månaderna av perioden går från ett pris per m² av 3 951,75 kr till 4 289,5 kr under December, och Januari.

Genomsnittligt pris

När man hänvisar till priset i Pajala (städer), har minskat under de senaste 6 månaderna . Det genomsnittliga priset för Augusti är 874 730 kr. Under September priset hade en avsevärd minskning till 590 253 kr. Under följande två månaderna har det genomsnittliga priset förblivit densamma när det gäller de två föregående månaderna från 732 491,5 kr till 751 457,5 kr. Under de senaste två månaderna det genomsnittliga priset har haft en stark nedgång jämfört med föregående fyra går från 741 974,5 kr till 610 087,5 kr, vilket innebär en 82 % Minskning.

Genomsnittligt pris för rum

Grafen visar det genomsnittliga priset för rum illustrerar att dessa bostäder med 4 rum är de billigaste sådana. Vid ett pris på 873 855 kr de är 32 % Billigare än det genomsnittliga priset för Pajala. De bostäder med det lägsta genomsnittliga priset har 1 rum, Deras pris är 23 % Billigare än genomsnittet. Efter att vi har bostäder med 3 rum prissatt till 672 009 kr.

När det gäller det genomsnittliga priset per m² Är bostäder med 4 rum de mest kostsamma sådana till en kostnad av 5 627 kr / m², med en genomsnittlig 4 488 kr / m² pris i Pajala. De bostäder med de högsta genomsnittspriserna har 1 rum. De är 41 % Dyrare än genomsnittet , följt av bostäder med 3 rum med ett pris på 6 297 kr / m².

Pris per fastighetstyp

Grafen visar de genomsnittliga priserna av fastighetstyp "Villa" som den mest prisvärda med en kostnad av 873 855 kr det är 32 % Billigare än det genomsnittliga priset i Pajala. "Lägenhet" ses som den näst mest prisvärda fastighetstyp. Den billigaste typen av fastig är "Lägenhet" följt av "Villa". Vid ett pris på 591 497 kr det är 32 % Billigare än det genomsnittliga priset.

Enligt den genomsnittliga kostnaden per m², skulle den dyraste fastighetstyp vara "Villa" till en genomsnittlig kostnad på 5 567 kr / m² följt av "Lägenhet" prissatt till 5 627 kr / m². "Lägenhet" är den dyraste typen av fastighet med 5 627 kr / m² Kostnaden följt av " Villa " med ett genomsnittligt pris på 5 567 kr / m².

Diagram över data
Genomsnittligt pris januari
Genomsnittligt pris för m² januari
Antal fastigheter som används i Pajala
Antal bostäder som används i regionen Norrbotten
873 855 kr
4 488 kr
4
732
** Grafens data med inget eller noll värde beror på det finns inte tillräckligt med data tillgänglig för att få ett tillförlitligt värde