Fastighetspriserna för salu i Järna (Stockholm)

Priserna för fastigheter i Järna, i Stockholm region, har haft en stark nedgång i de senaste månaderna. Fastighetspriserna för andrahands bostäder har gått igenom en kraftig nedgång i den här staden.

3 765 133,33 kr
Genomsnittligt pris senaste 6 månaderna
27 504,67 kr
Pris/m² senaste 6 månaderna
Genomsnittligt pris för m²

Priset per m² i Järna har haft en stark nedgång under de senaste 6 månaderna. I Februari, var det genomsnittliga priset per m² 32 325 kr. Under den följande månaden var priset per m² minskat kraftigt till 22 004 kr. Priset för de följande två månaderna i (April, Maj) Minskade 95 % Med avseende på de tidigare två månader. Priset per m² har ökat 112 % Under de senaste två månaderna , jämfört med det genomsnittliga priset för de föregående fyra månaderna. Detta erhölls genom att jämföra de fyra första månaderna av perioden går från ett pris per m² av 26 434,25 kr till 29 645,5 kr under Juni, och Juli.

Genomsnittligt pris

När man hänvisar till priset i Järna (städer), har minskat under de senaste 6 månaderna . Det genomsnittliga priset för Februari är 4 597 897 kr. Under Mars priset hade en avsevärd minskning till 3 285 711 kr. Under de följande två månaderna (April, Maj) sjönk det genomsnittliga priset 93 % i jämförelse med de två föregående månaderna. Under de senaste två månaderna har det genomsnittliga priset ganska mycket oförändrade när det gäller de tidigare medelvärden går från ett medelvärde av 3 813 187,25 kr och 3 669 025,5 kr mellan Juni och Juli.

Genomsnittligt pris för rum

Grafen visar det genomsnittliga priset för rum illustrerar att dessa bostäder med 3 rum är de billigaste sådana. Vid ett pris på 4 030 926 kr de är 27 % Billigare än det genomsnittliga priset för Järna. Egenskaperna som har högst genomsnittspriset har 1 rum, Deras pris är 25 % Dyrare än genomsnittet. Efter att vi har bostäder med 2 rum prissatt till 5 016 973 kr.

När det gäller det genomsnittliga priset per m² Är dessa bostäder med 3 rum de billigaste ettor till en kostnad av 28 674 kr / m², med en genomsnittlig 29 856 kr / m² pris i !población!. De bostäder med de högsta genomsnittspriserna har 1 rum. De är 4 % Dyrare än genomsnittet , följt av bostäder med 2 rum med ett pris på 30 926 kr / m².

Pris per fastighetstyp

Grafen visar de genomsnittliga priserna av fastighetstyp "Lokal" som den mest prisvärda med en kostnad av 4 030 926 kr det är 27 % Billigare än det genomsnittliga priset i Järna. "Lägenhet" ses som den näst mest prisvärda fastighetstyp. Den billigaste typen av fastig är "Lägenhet" följt av "Lokal". Vid ett pris på 2 927 557 kr det är 27 % Billigare än det genomsnittliga priset.

Enligt den genomsnittliga kostnaden per m², är den billigaste fastighetstypen "Lokal" till en genomsnittlig kostnad på 28 529 kr / m² följt av "Lägenhet" prissatt till 28 674 kr / m². "Lägenhet" är den billigaste typen av fastighet med 28 674 kr / m² värdet följt av " Lokal " med ett genomsnittligt pris på 28 529 kr / m².

Diagram över data
Genomsnittligt pris juli
Genomsnittligt pris för m² juli
Antal fastigheter som används i Järna
Antal bostäder som används i regionen Stockholm
4 030 926 kr
29 856 kr
38
12 410
** Grafens data med inget eller noll värde beror på det finns inte tillräckligt med data tillgänglig för att få ett tillförlitligt värde