Fastighetspriserna för salu i Haparanda (Norrbotten)

Priserna för fastigheter i Haparanda, i Norrbotten region, har haft en mindre uppgång i de senaste månaderna. Fastighetspriserna för andrahands bostäder har stigit i denna stad.

592 353,17 kr
Genomsnittligt pris senaste 6 månaderna
6 535 kr
Pris/m² senaste 6 månaderna
Genomsnittligt pris för m²

Priset per m² i Haparanda har ökat under de senaste 6 månaderna. I April, det genomsnittliga priset per m² var 6 028 kr. I den följande månaden priset per m² ökat betydligt till 8 565 kr. I April, det genomsnittliga priset per m² var 6 028 kr. I den följande månaden priset per m² ökat betydligt till 8 565 kr. Under de följande två månaderna har priset per m² ökat 108 % , Från 7 296,5 kr till 7 884 kr per m². Priset per m² har haft en betydande deflation i 58 % Under de senaste två månaderna , jämfört med det genomsnittliga priset för de föregående fyra månaderna. Detta erhölls genom att jämföra de fyra första månaderna av perioden går från ett pris per m² av 7 590,25 kr till 4 424,5 kr under Augusti, och September.

Genomsnittligt pris

Det har skett en kraftig ökning av hyrorna denna stad. Det genomsnittliga priset under vår första provmånad under April, är 621 875 kr. Under Maj priset gick igenom en betydande ökning når 791 111 kr. Under följande två månaderna har det genomsnittliga priset förblivit densamma när det gäller de två föregående månaderna från 706 493 kr till 679 794 kr. Under de senaste två månaderna det genomsnittliga priset har haft en stark nedgång jämfört med föregående fyra går från 693 143,5 kr till 390 772,5 kr, vilket innebär en 56 % Minskning.

Genomsnittligt pris för rum

Vid ett pris på 454 545 kr är de 51 % Dyrare än det genomsnittliga priset för Haparanda. Efter denna rangordning finner vi att dessa bostäder med 4 till ett genomsnittspris på 861 829 kr. Egenskaperna som har högst genomsnittspriset har 4 rum, Deras pris är 90 % Dyrare än genomsnittet. Efter att vi har bostäder med 1 rum prissatt till 684 864 kr.

När det gäller det genomsnittliga priset per m² Är bostäder med 4 rum de mest kostsamma sådana till en kostnad av 7 431 kr / m², med en genomsnittlig 4 464 kr / m² pris i Haparanda. De bostäder med de högsta genomsnittspriserna har 1 rum. De är 81 % Dyrare än genomsnittet , följt av bostäder med 4 rum med ett pris på 7 431 kr / m².

Pris per fastighetstyp

Grafen visar de genomsnittliga priserna för fastighetstyp "Lokal" som den mest kostsamma vid en kostnad av 454 545 kr det är 46 % Dyrare än det genomsnittliga priset i Haparanda. "Hus" ses som den näst käraste fastighetstyp. Den bästa fastighetstypen är "Lägenhet" följt av "Hus". Vid ett pris på 853 245 kr det är 90 % Dyrare än det genomsnittliga priset.

Enligt den genomsnittliga kostnaden per m², skulle den dyraste fastighetstyp vara "Hus" till en genomsnittlig kostnad på 7 351 kr / m² följt av "Lägenhet" prissatt till 7 431 kr / m². "Lokal" är den dyraste typen av fastighet med 7 832 kr / m² Kostnaden följt av " Lägenhet " med ett genomsnittligt pris på 7 431 kr / m².

Diagram över data
Genomsnittligt pris september
Genomsnittligt pris för m² september
Antal fastigheter som används i Haparanda
Antal bostäder som används i regionen Norrbotten
454 545 kr
4 464 kr
86
1 462
** Grafens data med inget eller noll värde beror på det finns inte tillräckligt med data tillgänglig för att få ett tillförlitligt värde