Fastighetspriserna för salu i Gammelstad (Norrbotten)

Priserna för fastigheter i Gammelstad, i Norrbotten region, har haft en mindre nedgång i de senaste månaderna. Fastighetspriserna för andrahands bostäder har fallit i denna stad.

2 727 240 kr
Genomsnittligt pris senaste 6 månaderna
20 764 kr
Pris/m² senaste 6 månaderna
Genomsnittligt pris för m²

Priset per m² i Gammelstad har minskat under de senaste 6 månaderna. I Februari, var det genomsnittliga priset per m² var 22 309 kr. I Mars detta pris förblev ungefär samma till ett värde av 22 421 kr per m². Priset för de följande två månaderna i (April, Maj) Minskade 90 % Med avseende på de tidigare två månader. Priset per m² har minskat 94 % Under de senaste två månaderna , jämfört med det genomsnittliga priset för de föregående fyra månaderna. Detta erhölls genom att jämföra de fyra första månaderna av perioden går från ett pris per m² av 21 191,75 kr till 19 908,5 kr under Juni, och Juli.

Genomsnittligt pris

Det har skett en kraftig ökning av hyrorna denna stad. Det genomsnittliga priset för Februari är 2 985 027 kr. Under Mars priset hade en liten nedgång till 2 633 630 kr. Under de följande två månaderna (April, Maj) sjönk det genomsnittliga priset 92 % i jämförelse med de två föregående månaderna. Under de senaste två månaderna har det genomsnittliga priset ganska mycket oförändrade när det gäller de tidigare medelvärden går från ett medelvärde av 2 699 655 kr och 2 782 410 kr mellan Juni och Juli.

Genomsnittligt pris för rum

Grafen visar det genomsnittliga priset för rum illustrerar att dessa bostäder med 4 rum är de billigaste sådana. Vid ett pris på 2 985 354 kr de är 38 % Billigare än det genomsnittliga priset för Gammelstad. De bostäder med det lägsta genomsnittliga priset har 1 rum, Deras pris är 36 % Billigare än genomsnittet. Efter att vi har bostäder med 2 rum prissatt till 1 888 230 kr.

När det gäller det genomsnittliga priset per m² Är dessa bostäder med 4 rum de billigaste ettor till en kostnad av 21 004 kr / m², med en genomsnittlig 22 008 kr / m² pris i !población!. Egenskaperna med de lägsta genomsnittspriserna har 1 rum. De är 2 % Billigare än genomsnittet följt av bostäder med 2 rum med ett pris på 21 444 kr / m².

Pris per fastighetstyp

När det gäller det genomsnittliga priset baserat på egendom i Gammelstad Vi kan se att det billigaste fastighetstyp är "Villa" till ett pris av 1 850 812 kr, de är 38 % Billigare än det genomsnittliga priset på (!PRECIO2!). Villa har det lägsta priset. Detta pris är 38 % Billigare än det genomsnittliga priset tidigare nämnda.

Enligt den genomsnittliga kostnaden området genom m² är den billigaste fastighetstyp "Villa" med ett genomsnittligt pris på 21 004 kr / m². "Villa" med en genomsnittlig kostnad på 21 004 kr / m² har det lägsta priset och skulle riktas mot mindre välbärgade städer .

Diagram över data
Genomsnittligt pris juli
Genomsnittligt pris för m² juli
Antal fastigheter som används i Gammelstad
Antal bostäder som används i regionen Norrbotten
2 985 354 kr
22 008 kr
0
1 272
** Grafens data med inget eller noll värde beror på det finns inte tillräckligt med data tillgänglig för att få ett tillförlitligt värde